• 49 Av. Petre Cretu street, Ground floor, 1st District, Bucharest
  • (004) - 031 10 509 58
  • office@gplex.ro

Gplex

Giurgiu & Asociatii

Insolvenţă Servicii

Departamentul de Insolvenţă

Departamentul de Insolvenţă a fost înfiinţat în 2009 reuşind până în prezent să dezvolte un portofoliu impresionat.

Echipa compusă din avocaţi, contabili şi parteneri externi specializaţi gestionează în mod eficient procedurile în materia insolvenţei pentru clienţi activând în domenii precum industria petrolieră, real-estate, producţie si distribuţie materiale electronice sau construcţii.

Servicii

 Administrare şi Lichidare Judiciară:

Furnizăm consultanţă managerială în vederea reorganizării activităţii, precum şi pentru întocmirea şi supravegherea planului de reorganizare;

Asigurăm supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;

Îndeplinim toate formalităţile pentru convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinţelor adunării creditorilor/ acţionarilor/ asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică;

Asigurăm servicii de examinare a activităţii debitorului asupra căruia se iniţiază procedura insolvenţei în raport cu situaţia de fapt şi întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a existenţei premiselor angajării răspunderii acestora;

Dispunem de prerogativa aplicării sigiliilor, inventarierii bunurilor şi adoptarea măsurilor corespunzătoare conservării acestora;

Verificăm creanţele şi urmărim încasarea efectivă a acestora din averea debitorului, putând promova, susţine şi reprezenta interesele în cadrul oricărei acţiuni sau contestaţii în faţa autorităţilor competente, la orice nivel;

Îndeplinim procedurile specifice încasării plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului; asigurăm încheierea de tranzacţii, a vânzării bunurilor din averea debitorului, renunţarea la garanţii reale sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic.

Conciliere în procedura Concordatului Preventiv:

Elaborăm, împreună cu debitorul, oferta de concordat, cu elementele componente ale acesteia, respectiv, proiectul de concordat şi planul de redresare; întocmim tabloul creditorilor;

Menţinem legătura activă cu adunarea creditorilor concordatari asupra neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către debitor a obligaţiilor sale;

Supraveghem îndeplinirea obligaţiilor asumate de către debitor prin concordatul preventiv şi asistăm la închiderea procedurii concordatului preventiv.

 

Contact

Office@gplex.ro

Portofoliu

De-a lungul timpului, Departamentul nostru de Insolvenţă a gestionat numeroase dosare de insolvenţă (faliment, lichidare) reuşind să înregistreze până în prezent un portofoliu impresionat de societăţi, dintre care suntem încântaţi să menţionăm:

 

Complet Construct S.R.L.; Fiva Com S.R.L.; Glasstek S.R.L.; Good Food Delivery S.R.L.; Jovial Office S.R.L.;

Stil Office S.R.L.; Tactic Munteanu S.R.L.; Termo Sistems Control S.R.L.; Challenge Management S.R.L.; Ketyng Com S.R.L.; Pansy Total S.R.L.;

Premium Fortune S.R.L.; Sete Ideea S.R.L.-D; Two A Media Production S.R.L.; A&R Global Business Solutions S.R.L.;

Abdera S.R.L.; Acinmod 2003 S.R.L.; Agrom International S.R.L.; Avi-Mar Comprod  S.R.L.; Bet`Arava Construct Company S.R.L.; Dagro Impex  S.R.L.;

Est Cardinal S.R.L.; Gigatom Comert  S.R.L.; Mico Serv -Mob S.R.L.; Prius Serv S.R.L; Rem`Art Construct Consult  S.R.L.;

Serac Impex Com S.R.L.; Alponis Impex S.R.L.; Arctic Paper S.R.L.; Ava Pro Construct S.R.L.; CCDO Development S.R.L.; CF & CD Impex S.R.L.;

Cosimagro Prod S.R.L.; Dear Style  S.R.L.; Estco Impex S.R.L.; Ex Aequo S.R.L.; Finesse Dent S.R.L.; Florin si Dan S.R.L.; GL Media&Publishing S.R.L.; Liber Price S.R.L.; Petmetal S.R.L.;

Prest Clean International S.R.L.; Shiv Graphics S.R.L.; Pro Print Art S.R.L.; Roiocan Construct S.R.L.; Top Protocol Cleaning S.R.L.; Top Protocol Distribution S.R.L.;

Utco Management S.R.L.; Util Strategiv Serv S.R.L.; Avantgarde Security S.R.L; Baxi Romania S.A.; Roel Electronics S.R.L.; Trans Atlantis S.R.L.